St. Anthony Croatian Catholic Parish  St. Anthony Croatian Catholic Parish
statement history structure ministry contact links
HISTORY 
PARISH CENTER 
STRUCTURE 
MINISTRY 
PARISH COUNCIL  
CHILDREN'S SCHOOL 
TAMBURICA & KOLO 
BULLETIN 
CALENDAR 
CONTACT 
LINKS 

-

St. Anthony Croatian Catholic Parish

St. Anthony Croatian Catholic Parish

712 North Grand Avenue
Los Angeles, CA 90012
Tel/Fax: 213 628-2938

Rev. Ivan Gerovac SJ
Administrator

ornament

Masses:
Sunday. 8:30 a.m. (English);
10:30 a.m. (Croatian)
Weekdays: 7:30 a.m. (English);
Holydays: 7:30 a.m. (English)
Holydays: 7:30 p.m. (Croatian)

Holy Hour:

Last Sunday of the Month
9:30-10:30 a.m.

Confessions:
By appointment

Baptisms:

By appointment

Marriages:

By arrangement
(at least 6 months before
the wedding date)

ornament

CENTENNIAL BELL

The Centennial Bell

Grateful to God
for Grace & Protection
1910 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELCOME TO ST. ANTHONY'S CROATIAN CATHOLIC CHURCH

St. Anthony Croatian Catholic Parish is a community of faith and love, graced with a revered ethnic heritage.
We share our Catholic faith with other parish communities that constitute the larger local Church of Los Angeles. With them we are devoted to a common Church mission, which is to witness the presence of God in our world and to advance the civilization of love.
At the same time, we are a distinct ethnic community. The Croatian Christian heritage is fourteen centuries old. We cherish such a legacy and are indebted to preserve our rich Croatian culture, traditions, customs, values and language for future generations.
In regard to this specific character of our parish community, our primary goal is to enhance efficient interaction of faith and culture. Therefore, we commit ourselves to promoting the cultural adaptation of liturgy. Also, in order to invigorate dynamics of evangelization we are committed to contextualize all pastoral, catechetical, social and cultural activities in the parish.

PARISH ANNOUNCEMENTS

GOOD FRIDAY — April 18, 2014 — DINNER
Join us at for traditional Bakalar Dinner after the Liturgy of the Veneration of the Cross at 7:00 PM

CROATIAN CHILDREN’S SCHOOL
April 27th, 2014
- Join the Croatian Children’s School for the 4th Annual Spring Festival and fundraiser lunch with songs per- formed by the St. Anthony’s Children School followed by fun activities, prizes, and games for all! Cevapi Plate: $15.00 for Adult, $10.00 for kids 12 and under. Homemade pastries & Croatian products will also be sold.

TOGETHER IN MISSION

The goal of our solidarity to assist the needs of the poor par- ishes and schools in the Archdiocese is US $ 13,500. So far 17 people have donated to the amount of $ 1,535.00. We are thankful to these people. Let us not forget that whatever we do to the least of our brethren, we do it to the Christ Himself.

Parish Calendar and Bulletin Boards
It is with great pride that we are happy to report we have our first parish calendar. It is currently located on the bulletin board in the bar area. If you have items that need to be posted in the calendar please contact Christina Mikuljan. Upcoming renova- tions includes three new bulletin boards in church vestibule and both stairwells of the parking garage. We are in the process of finalizing guidelines for posting flyers, advertisements etc. Thank you.

EASTER PASTORAL LETTER
These days you are receiving Easter Pastoral Letter with the Holy Week Program. Please, let us know if you are not on the list.

NORVAL MLADIFEST

Last year from Jun 7-9 there was well organized and successful meeting of Croatian Youth called “Mladifest”. Our youth is once again invited to participate at this year “Mladifest” which will be in July from 4-6 at Queen of Peace Croatian Franciscan Centre, 9118 Winston Churchill Boulevard, Norval, Ontario, L0P 1K0.

For information see the website:
www.norvalmladifest.com
, or
facebook.com/norvalmladifest
, or
twitter.com/norvalmaldifest.

64TH PICNIC AND FESTIVAL

PHOTO GALLERY

ST. ANTHONY'S 64TH PICNIC AND FESTIVAL

CHILDREN'S SCHOOL PERFORMANCE

CHILDREN'S SCHOOL PERFORMANCE

ST. ANTHONY'S CROATIAN CHILDREN SCHOOL

IZ ŽUPSKOG ARHIVA
Stogodišnjica hrvatske župe sv. Ante

Korice župske stogodišnje knjige

Stogodišnjica hrvatske župe sv. Ante u Los Angelesu obilježena je u subotu 11. prosinca, 2010., na isti dan kada je 11. prosinca 1910. godine biskup Thomas Conaty posvetio župsku crkvu. Osnivatelj župe i prvi župnik je bio don Anton Žuvić iz Luke na Dugom Otoku. Stogodišnjica je obilježena gala banketom i svečanim prigodnim programom.

Suslavitelji jubilarne Euharistije su bili župnik don Mate, bivši župnici don Srećko i don Janko, svećenička “mladica” iz naše župe vlč. Richard Charbel Grbavac, hrvatski misionar pri župi Mary Star u San Pedru o. Ivan Gerovac te fra Ljubo Krasić iz Franjevačke Kustodije u Chicagu.

 


USKRSNA PORUKA O. IVANA

travanj 2014.

Dragi i poštovani župljani i prijatelji župe Sv. Ante!

EAster LillyI ove godine šaljem vam svoje pismo da nas jos vise poveže u vjeri i radosti Kristova Uskrsnuća. Kristova pobjeda nad našim slabostima i smrtnošću je naša vjera i velika radost. S tom vjerom i radošću mi smo sposobni gledati na svijet, na našu župu i na sebe same u svijetlu božanskog Života koji nam se neprestano i bezuvjetno daruje u Isusu Kristu.

Pitajmo se što nam daje snagu, raspoloženje i volju da se okupljamo i surađujemo kao bolja obitelj? Što nas izgrađuje u jednu živu zajednicu župe Sv. Ante? Prisjetimo se događaja prošle godine. Pod vodstvom novoizabranog sv. oca pape Franje, i našeg novoizabranog župskog vijeća, proslavili smo uspješno blagdane Uskrsa, piknika, Božića, dočeka Nove Godine, Extravaganze i ostalih blagdana i prigodnih susreta i svečanosti. Odaziv je uvijek bio ohrabrujući. Ono što nas i nadalje povezuje i ohrabruje su naši korijeni, naša kršćanska baština i običaji. No iznad svega to je naša vjera i zajedništvo s Kristom koji nas neprestano okrepljuje. Krist Živi s nama i u nama. Po njemu mi smo Kristovi iii kršćani. U njemu mi smo Božja obitelj i zovemo Boga svojim Ocem. On je naša budućnosti nagrada.

Naše zajedništvo i uspjeh ne bi bili mogući bez Kristove i naše žrtve. Svaka sv. Misa je žrtveni prinos Bogu koji nas gradi i obogaćuje pojedinacno i kao zajednicu. Ta Zrtva je dragovoljna i puna Ijubavi. Ovozemaljski svijet ne poznaje tu irtvu. Cak stovise on od nje zazire. Zato svijet osuduje Krista i sve koji njemu pripadaju. Mi se ne bojimo te osude jednako tako kao sto se ne bojimo svijeta. Naša sigurnost i bogatstvo su u Kristu koji je pobijedio svijet. Krist je Dobri Pastir koji nas vodi punini zivota. Velika je razlika da Ii zivimo da bismo na koncu umrijeli, iii umiremo sebi da bi smo u Kristu iivjeli. Isus je prihvatio muku i smrt da bi nam otvorio vrata neba. On je novi Adam novog narastaja. One koji ga slijede on ih blagoslivlje svojim duhom mudrosti, razuma, znanja, dobrog savijeta, jakosti, pobožnosti i straha Boljeg. To su darovi Duha Svetoga. Mi više ne živimo po tijelu, već po Duhu. 25. svibnja naši će se mladi krizmati i primiti darove Duha Svetoga. Tako ojačani možemo s pouzdanjem gledati u našu budućnost. Sjedinimo se s Kristovom žrtvom u poniznosti i molitvi za napredak naše župske zajednice.

Sa rastom naše zajednice rastu i naše potrebe. Od sada naš župnik ima svoga pomoćnika. To je don Goran s kojim bi župnik mogao izmijeniti uloge. Očekujemo da će San Pedro postati naša misija. Zahvaljujući požrtvovnosti Vlaste Lebo naša je dvorana otvorena široj zajednici. Tu su i troškovi održavanja i popravaka naših objekata.
Od C.Lasic Carpet imamo novi tepih u dvorani. Potreba je također sanirati kuhinju sa zamrzivačem. Župni stan još uvijek čeka centralno grijanje. Don Goranu je potreban novi auto. Hvala dragom Bogu na svemu. Hvala i svima vama koji nas podržavate. Nadbiskupija nas potiče na solidamost sa siromašnim župama i školama nadbiskupije. Prostora za nasu velikodusnost ima podosta. Otvorimo dakle svoja srca Onome koji se posve daruje nama.

Neka nam je svima sretan i blagoslovljen Uskrs! Vaš u Kristu odani,
o. Ivan Gerovac, S.J. (dušobriinik)

FATHER IVAN'S EASTER MESSAGE

April 2014

Dear parishioners and friends of St. Anthony:

This year again I am writing you this letter of Easter to bind us even more in Faith and Joy of Christ's Resurrection. Christ's victory over our wretchedness and death is our faith and joy that enables us to see the world, our Parish and ourselves from God's perspective and life. God shares with us unconditionally and always his divine life in Jesus Christ.

Let us ask, what gives us strength, disposition and desire to come together and to cooperate as God's family? What builds us in a living community of St. Anthony? Let us remind of the past year events. Under the leadership of the newly elected Holy Father Francis and under the leadership of our newly elected Parish Council we were celebrating Easter, picnic, Christmas, New Year, Extravaganza and many gatherings and celebrations. The response was always encouraging. What unite us are our roots, our Christian heritage and culture, and above all our faith in Jesus who is always refreshing us. We believe that Christ lives with us and in us. That makes us who we are, faithful Christians. In Him and through Him we belong to God's family and can call God as our Father. He is our future and heritage.

Our communion would not be possible without Christ's and our sacrifices. Every celebrated Mass is sacrificial offering to God who builds us and enriches us individually and as community. This offering is generous and lovable. The world does not know this sacrifice. Even more it does not want to know it. For this reason the world forsakes Jesus and His followers. We are not afraid of it as well as we are not afraid of the world. Our security and treasures are in Christ who has won the world. Christ is our Good Shepherd who leads us to the fullness of life. There is a big difference between those who live to die, and those who die to live in Christ. Jesus went into death to open the gate of heaven for us. He is a new Adam for a new generation. Those who follow Him He gives the spirit of wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, piety and fear of God. These are the gifts of the Holy Spirit which our young people will receive on May 25 at confirmation. Our community will be strengthened by these young people who will need our guidance and support. We can see the bright future of our parish as long as we are united with the risen Lord in prayer and action.

With the growth of our community we have greater needs too. Therefore the pastor will have his associate. St. Anthony will extend its responsibility towards our people in San Pedro. Mary Star of the Sea is hopefully going to be our Mission. Our hall is more available now thanks to Mrs. Vlasta Lebo. The hall is refurnished with a new carpet. There is a need for the kitchen maintenance. The rectory is still waiting for its central heating (HVAC). We have purchased a new car for Fr. Goran. Thanks to God for everything. Thanks to you all who generously take care of our needs. The Archbishop is encouraging us to take care also of the poor parishes and schools (TIM). There is a great scope to practice our solidarity with the local and universal Church. Let us open our hearts and minds to these needs and accept the Mercy of God. Let us celebrate the Easter and the canonization of the two great Popes, John XXIII and John Paul II on April 27th.

With Easter greetings and blessings,
Yours in the Lord,
Fr. Ivan Gerovac, S.J. (Pastor)

VELIKI TJEDAN U HRVATSKOJ CRKVI


Četvrtak, petak, i subota Velikog Tjedna se nazivaju sveto Trodnevlje. Te tri večeri su vrhunac kojemu su usmjerena sva naša bogoslužja tijekom crkvene liturgijske godine. Sveto Trodnevlje čini nazočnima Isusovu muku, smrt i uskrsnuće te tako i nama daju mogućnost da se osobno uključimo u proživljavanju Isusova pashalnog otajstva.

Neka nam ništa tih večeri ne bude važnije od ovih prekrasnih crkvenih obreda. Liturgija Velikog Četvrtka, Velikog Petka i Uskrsnog Bdijenja započima  u 7:30PM.

MISA GOSPODNJE VEČERE NA SVETI ČETVRTAK
Preko te mise je obred primanja svetih ulja, obnove svećeničkih obećanja, pranja nogu, pohrane Svetootajstva i razmetanja oltara.

OBRED VELIKOG PETKA čini čitanje Muke po Ivanu, sveopća molitva, klanjanje križu i pričest. Nakon obreda slijedi posna večera u dvorani.

USKRSNO BDIJENJE se sastoji od blagoslova ognja i uskrsne svijeće, biblijskih čitanja o važnim događajima iz povijesti spasenja, svečane uskrsne mise te blagoslova krsne vode.

Misom bdijenja se zadovoljava nedjeljna dužnost te se preporuča domaćicama koje zbog spremanja ručka ne mogu doći u crkvu na Uskrs.


jiljani

Holy Week Schedule

PALM SUNDAY — April 13— CVJETNICA
Blessing of the olive branches, Procession and Mass
8:30/10:30 AM

HOLY THURSDAY — April 17—VELIKI ČETVRTAK
7:00 PM Mass of the Lord's Supper (English/Croatian)

GOOD FRIDAY — April 18  — VELIKI PETAK
7:00 PM Liturgy of the Lord's Passion (Croatian)
(Followed by a "Good Friday" Dinner in the Parish Center)

HOLY SATURDAY — April 19 — VELIKA SUBOTA
7:00 PM Easter Vigil (English/Croatian)
This service will fulfill your Sunday obligation!

EASTER MASSES — April 20  — USKRSNE MISE
8:30 AM (English) / 10:30 AM (Croatian)
(Parish Choir with Tamburica Orchestra)

2014 Uskrs

CENTENNIAL YEAR BOOK & DVD

2012 Easter

CENTENNIAL YEAR BOOK & DVD
ON SALE NOW

$50 $30 for Book & DVD
$30 $20 for DVD only
$30 $20 for Book only

$10 Discount on Book for parishioners who participated in book.

To own a copy of this Centennial material, please contact Father Ivan at 213/628-2938 or email him at: frivan@croatianchurch.org


CHILDREN'S SCHOOL

Our Chilren's School Mission Statement is a coherent partnership between our priests, teachers, parents and students.

The objective is to ensure that each student develops a firm foundation of our Croatian heritage, nurtured through a distinctive base of knowledge.

Continuing the accomplishments from last year, we have added an exciting new study program about Croatia, our beautiful homeland, a new dance and music class where students can learn how to play Tamburica and sing in a children's choir.

Hrvatska Dječja Škola

  ©MMV-MMXIII ST. ANTHONY'S CROATIAN CATHOLIC CHURCH - LOS ANGELES
powered by porttownmedia.com  

r